ไตรภูมิ ถั่งเช่าเพื่อสุขภาพ
12go
Shopback
สมัครเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น & กองทุนรวม - Maybank Kim Eng

ผู้สนับสนุน

เอ็ตด้า มอบรางวัล eASIA Award 2019 สุดยิ่งใหญ่

ผู้สนับสนุน


เล็งผลักดันเป็นสุดยอดองค์กรต้นแบบด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

          กรุงเทพฯ 21 พฤศจิกายน 2562 ; สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลeASIA Award 2019เพื่อค้นหาและส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 20 ประเทศสมาชิก ที่นำมาตรฐานมาใช้ในทางปฏิบัติและมีความโดดเด่นด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นประโยชน์กับประเทศไทย เพื่อผลักดันเป็นสุดยอดองค์กรต้นแบบด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ พร้อมส่งไม้ต่อให้มาเลเซียในฐานะเจ้าภาพการประชุมปี 2020 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

          สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการด้านการค้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียแปซิฟิก หรือAFACT (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business) ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม AFACT Plenaryครั้งที่ 37 พร้อมจัดกิจกรรมประกวดและมอบรางวัล eASIA Award 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสามารถพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าส่งออกข้ามพรมแดนได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation)ในภูมิภาคไปในทิศทางเดียวกันตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO)

          “โลกปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้าโลก ที่มีการแข่งขันกันสูง ดังนั้น การอำนวยความสะดวกทางการค้าให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดสนามการค้าการลงทุนที่มีเสถียรภาพและตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับจากธนาคารโลก เมื่อปี 2561 ให้เป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ อยู่ในอันดับที่ 27 จากทั้งหมด 190 ประเทศ และเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมที่พัฒนาประเทศให้ก้าวไปพร้อมกับภูมิภาคอย่างยั่งยืนได้” ผู้อำนวยการ ETDA กล่าว

สำหรับรางวัล eASIA Award 2019 มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกทั่วเอเชียแปซิฟิก โดยมีองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับเอเชียแปซิฟิกรางวัลแบ่งออกเป็น ด้าน
ได้แก่

1. ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ Trade Facilitation and
e-Commerce

2. ด้านการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของภาครัฐ หรือ Digital Transformation (Public Sector)

3. ด้านการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของภาคเอกชน หรือ Digital Transformation (Private Sector) และ

4. ด้านการสร้างโอกาสทางดิจิทัล หรือ Creating Inclusive Digital Opportunities และรางวัลเกียรติยศ หรือ Honorary Award ที่มอบให้กับ ดร.แกรี่ เรงเวง กอง หัวหน้าคณะผู้แทนจากไต้หวัน (Mr. Gary RengWengGong,PhD, Head of Delegate Chinese Taipei) อดีต AFACT Chairman ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้า ด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของเอเชียแปซิฟิก และทำให้ AFACT เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ       

  

นอกจากนี้ ความน่าสนใจของรางวัล eASIA Award 2019 คือการคัดสรรผู้ประกอบการหรือบริษัทชั้นนำที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานและมาตรฐานดีเยี่ยมในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการนำเข้าส่งออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการผลักดันจาก AFACT ให้เป็นสุดยอดองค์กรต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของเอเชียแปซิฟิก เพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยงและแนะนำผู้ที่สนใจให้สามารถพัฒนาและยกระดับความสามารถได้อย่างถูกต้องยั่งยืน

           “เราหวังว่ารางวัลนี้จะช่วยจุดประกายความคิด ลดความซับซ้อนในกระบวนการทำงาน นำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน e-Transactions และ e-Commerce รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการอำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสูงสุด นอกจากนี้ เพื่อการผลักดันเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่ประชุมจึงได้มีการส่งมอบ Token เกียรติยศให้กับประเทศมาเลเซีย เพื่อรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
การจัดงาน
eASIA Award 2020 ต่อไป” ผู้อำนวยการ ETDA กล่าว

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและบรรยากาศพิธีมอบรางวัล eASIA Award 2019ได้ทาง https://standard.etda.or.th/afact2019/easiaawards.html และ ทาง FB : ETDA Thailand

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงานประชาสัมพันธ์ และCSR สำนักสื่อสารองค์กร ETDA  / Email : pr@etda.or.th

คุณชลธิชา (จอย) โทร. 081-827-5922 , คุณกริช (กิ๊ชชี่) โทร. 084-186-4828            

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
พัณณิตา จันทร์รัตนกุล โทร 090-636-3639/ กัญญารัตน์ เกียรติชัยรินทร์ โทร. 064-949-6594

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล eASIA Award 2019

1. การอำนวยความสะดวกทางการค้าและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Trade Facilitation and e-Commerce)

ประเภท Gold Award ได้แก่ โปรเจกต์ SAYAD Project, Iranian Issuance of Electronic Checkbooks System จาก Informatics Services Corporation (ISC) ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ประเภท Gold Award ได้แก่ โปรเจกต์ Thailand National Single Window implementation จากThai Customs Department ประเทศไทย

2. ด้านการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของภาครัฐ Digital Transformation (Public Sector))

ประเภท Gold Award ได้แก่ โปรเจกต์ Innovation in e-Voting & Cross-border Voting Solution STP จากTaiwan Depository & Clearing Corporation ประเทศไต้หวัน

ประเภท Silver Award ได้แก่ โปรเจกต์ Innovation Application of National Health Insurance MediCloud System จากNational Health Insurance Administration, Ministry of Health and Welfare ประเทศไต้หวัน

ประเภท Silver Award ได้แก่ โปรเจกต์ SEPAND Project (Iranian ACH Direct Debit) จาก Informatics Services Corporation (ISC) ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

3. ด้านการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของภาคเอกชน (Digital Transformation (Private Sector))

ประเภท Gold Award ได้แก่ โปรเจกต์ DMoney : Digital Inclusion - An app that meets all your needs จาก D Money Bangladesh Limited ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

-  ประเภท Silver Award ได้แก่ โปรเจกต์ Korea Tourism Organization-Experiencing “201∞Boundless Korea” จาก Vpon Big Data Group ประเทศไต้หวัน 

ประเภท Silver Award ได้แก่ โปรเจกต์ e-Certificate for Sugar Exporters in Thailand จาก New Technology Information Co.,Ltd ประเทศไทย

4. ด้านการสร้างโอกาสทางดิจิทัล (Creating Inclusive Digital Opportunities)

ประเภท Gold Award ได้แก่ โปรเจกต์ e-Tax Invoice ProjectจากETDA ประเทศไทย

ประเภท Silver Award ได้แก่ โปรเจกต์ SEPAM Project (Iranian Electronic Interbank Messaging System) จาก Informatics Services Corporation (ISC) ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • “พีไฟว์กรุ๊ป” รุกตลาดยาสีฟันสมุนไพรส่ง “เฟรชมิ้น” เจาะกลุ่มตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่
  “พีไฟว์กรุ๊ป” รุกตลาดยาสีฟันสมุนไพรส่ง “เฟรชมิ้น” เจาะกลุ่มตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่  205
  KIPLING ใจดี . . . ใกล้ไกลก็ช้อปได้
  KIPLING ใจดี . . . ใกล้ไกลก็ช้อปได้  214
  พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส DITP นําผู้ประกอบการส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์
  พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส DITP นําผู้ประกอบการส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์  209
  ช้อปปิ้งออนไลน์ไปกับ Kiping Thailand เพียงคลิ๊กไปพร้อมกัน
  ช้อปปิ้งออนไลน์ไปกับ Kiping Thailand เพียงคลิ๊กไปพร้อมกัน  253
  งาน Electric Vehicle Asia and iEVTech 2020
  งาน Electric Vehicle Asia and iEVTech 2020  284
 • อื่นๆ ที่น่าสนใจ