ไตรภูมิ ถั่งเช่าเพื่อสุขภาพ
12go
Shopback

ผู้สนับสนุน

รับให้คำปรึกษาการรักษามะเร็งแบบทางเลือก

ผู้สนับสนุน


Scope งาน แนะนำวิธีการรักษาแบบทางเลือก ปรับวิถีการดำเนินชีวิต รับฟังปัญหาและวางแผนร่วมกับผู้ขอรับคำปรึกษาโดยให้ผู้รับคำปรึกษาเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง

จุดเด่นและข้อดี ผู้ให้คำปรึกษาได้รวบรวมความคิดและประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็งและโรคอื่นๆมามากกว่า 20 ปี โดยเน้นการพึ่งตนเอง ผู้ป่วยหลายคนเมื่อทราบว่าเป็นมะเร็ง บางคนไม่มีโอกาสหาทางเลือกให้กับตนเอง เนื่องจากมีเวลาจำกัด จำเป็นต้องใช้การรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ทำให้ขาดโอกาสในการที่จะได้เข้าถึงข้อมูลที่มีทางเลือกมากมายในการรักษามะเร็งนี้

ผลงาน ผู้ให้คำปรึกษา มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยมะเร็งและหายจากมะเร็ง โดยไม่กลับมาเป็นอีก (ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรม การปฏิบัติตนของผู้ป่วยเมื่อหายแล้ว) ทั้งนี้วิธีการทั้งหมดจะเป็นการเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป

วิธีการทำงาน รับฟังปัญหาของผู้ป่วย จากนั้นเล่าให้ฟังถึงวิธีการต่างๆในการรักษา วางแผนร่วมกันว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร และต้องดูจริตของผู้ป่วยว่าเหมาะสมกับวิธีการใดบ้าง โดยจะใช้วิธีการผสมผสานหลายๆวิธีเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษามะเร็ง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://fastwork.co


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

  • อื่นๆ ที่น่าสนใจ