เว็บสำเร็จรูป
ไตรภูมิถั่งเช่าของขวัญเพื่อคนที่คุณรัก
Mycashback ช้อปออนไลน์ให้เงินคืนเร็วที่สุดในโลก
Mycashback ช้อปออนไลน์ให้เงินคืนเร็วที่สุดในโลก
Shopback

ผู้สนับสนุน

รู้ข้อมูลก่อนทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ที่อินเดีย

ผู้สนับสนุน


คนไทยโชคดีที่มีชีวิตอยู่ภายใต้บวรพุทธศาสนา มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนามีหลักคำสอนให้รู้ตื่น รู้เบิกบาน มีธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ในแต่ละปีจะมีพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา วางแผนเดินทางเพื่อไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4” ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญ ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าหากมีโอกาสควรได้เดินทางไปเจริญสติสักการะสักครั้งในชีวิต ประกอบด้วย สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสงปฐมเทศนาและปรินิพพาน ซึ่งแต่ละสถานที่นั้นควรวางแผนเตรียมตัวอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝากครับ

 

สำหรับสังเวชนียสถาน 4 ซึ่งพุทธศาสนิกชนควรหาโอกาสเดินทางไปสักการะและเจริญสติ มีดังนี้

 

1.  ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้า เป็นสถานที่แห่งเดียวที่ตั้งอยู่นอกเขตประเทศอินเดีย คืออยู่ในเขตประเทศเนปาล ซึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้มีการสร้างเสาหินตั้งไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ปัจจุบันลุมพินีวันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้ว

 

2.  พุทธคยา สถานที่ระลึกถึงการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เป็นสถานที่จุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ ขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาและหลักธรรมของพระพุทธองค์ให้ทั่วทั้งชมพูทวีป ตั้งอยู่ที่จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดียจุดเด่นคือเป็นที่ตั้งของพระมหาโพธิเจดีย์ที่สูงตระงาน วิจิตรไปด้วยสถาปัตยกรรม ใกล้กันยังมีพระแท่นวัชรอาสน์ตั้งอยู่ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นต้นหน่อเนื้อเชื้อไขจากต้นแรกที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ พุทธคยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยเช่นกัน

 

3.  สารนาถ สถานที่ให้ระลึกถึงการแสดงปฐมเทศนา ในสมัยพุทธกาลพระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จนได้ดวงตาเห็นธรรม เกิดพระรัตนตรัยครบองค์สาม ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าสารนาถ ตั้งอยู่ที่รัฐอุตตรประเทศของอินเดีย จุดสำคัญหากมาที่นี่คือการสักการะธรรมเมขสถูป ซึ่งเป็นสถูปสร้างจุดที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาและพระมูลคันธกุฏิ ซึ่งเป็นจุดที่เป็นที่ประทับจำพรรษาของพระพุทธเจ้าในพรรษาแรก

 

4.  สาลวโนทยาน กุสินารา สถานที่พึงระลึกถึงการปรินิพพานของพระพุทธองค์ ตั้งอยู่ที่เมืองกุสินารา รัฐอุตรประเทศ ในสมัยพุทธกาลสถานที่แห่งนี้คือสถานที่สุดท้ายก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานใต้ต้นสาละ เป็นสถานที่พึงระลึกถึงสัจธรรมและความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต พุทธศาสนิกชนที่ไปเยือนสถานที่แห่งนี้ต้องไปสักการะมหาปรินิพพานสถูป เป็นสถูปแบบคว่ำที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่แสนวิจิตรงดงามเป็นอย่างมาก

 

ในฐานะชาวพุทธ ครั้งหนึ่งในชีวิตหากมีความพร้อม ควรหาโอกาสเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมทัวร์แสวงบุญให้เลือกเดินทางอยู่มากมายและควรศึกษาข้อมูลให้พร้อมก่อนการเดินทาง ขอให้ทุกท่านมีความสุขอิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้าครับ 

 

*** ขอบคุณรูปภาพจาก pixybay.com 


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

 • บทความล่าสุด
 • เกาะเสม็ดแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยอง
  เกาะเสม็ดแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยอง  26
  ภูมิแพ้จมูก
  ภูมิแพ้จมูก  152
  4 ขั้นตอนสอนลูกให้สนุกกับการบริหารเงินตั้งแต่เด็ก
  4 ขั้นตอนสอนลูกให้สนุกกับการบริหารเงินตั้งแต่เด็ก  346
  สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่วางแผนทางการเงิน
  สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่วางแผนทางการเงิน  469
  ซื้อของออนไลน์ได้เงินคืน ช้อป กิน เที่ยว ได้เงินคืน ได้จริง!! ที่ mycashback
  ซื้อของออนไลน์ได้เงินคืน ช้อป กิน เที่ยว ได้เงินคืน ได้จริง!! ที่ mycashback  741
 • อื่นๆ ที่น่าสนใจ