Bitkub
Satang
Ledger

ผู้สนับสนุน

“มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร” ในโครงการ สัญจรดี วิถีไทย

ผู้สนับสนุน


สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : อัจฉราพร  พงษ์ฉวี (กลาง) รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวออนไลน์ การประกวดคลิปวิดีโอ “มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร”
ในโครงการ สัญจรดี วิถีไทย ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับมารยาทไทยและวินัยจราจร ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณณัษฐพล จารุตามระ โทร. 084 454 629

ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

  • อื่นๆ ที่น่าสนใจ