Bitkub
Satang
Ledger

ผู้สนับสนุน

จุดเด่นของโครงการ เราชนะ vs จุดบกพร่องที่ต้องนำไปขบคิด

ผู้สนับสนุน


 ที่มาของรูป: https://pixabay.com/photos/alipay-mobile-payment-qrcode-5417261/

            โครงการ เราชนะ เป็นมาตรการแจกเงินเยียวยาช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพ ซึ่งมีประโยชน์มากโดยเฉพาะต่อประชาชนหลังการระบาดรอบที่สองของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิประมาณ 30 ล้านคน โดยรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าตัง หรือบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โครงการเราชนะช่วยเหลือแบบไหน มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร มาดูกัน

          ภูมิหลังของโครงการเราชนะเป็นมาตรการแจกเงินชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลักดันระบบเศรษฐกิจไทยที่หดตัวจากการว่างงานและกำลังซื้อลดลง โดยกลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

- ผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- ผู้ได้รับสิทธิผ่าน G-wallet หรือแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

- ผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนเนื่องจากไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ข้อดีของโครงการเราชนะ

            - มาตรการโอนเงิน 7,000 บาท ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในฐานข้อมูลระบบประกันสังคมเข้าถึงคนหมู่มากและรวดเร็วกว่าโครงการเราไม่ทิ้งกัน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงจุด

            - การจ่ายเงินในลักษณะหว่านแห ทำให้จัดสรรเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจได้รวดเร็ว ผลักดันการบริโภคเพิ่มขึ้นในทันที

            - การเยียวยาผ่านโครงการ เราชนะ ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชน พร้อมทั้งเป็นการกระจายรายได้ให้ผู้ค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

            - รูปแบบการโอนเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลและความง่ายในการใช้งานผลักดันให้คนไทยมีความเข้าใจและเปิดรับกระแสสังคมไร้เงินสดเร็วขึ้น

            - การใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดทำให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์จากสมาร์ทการ์ดนำบัตรประชาชนไปใช้สิทธิซื้อของสะดวกง่ายดาย

            ข้อเสียของโครงการเราชนะ

          - โครงการเน้นไปที่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลัก จึงเกิดความเหลื่อมล่ำเนื่องจากผู้เดือดร้อนจริงและหนักจำนวนมากไม่ได้รับสิทธิ มาตรการคัดกรองไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอทำให้โอนเงินตกหล่นเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายแท้จริง และการแจกเงินแบบหว่านแหทำให้เงินโอนบางส่วนรั่วไหลไปให้ผู้ที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยา

- กลุ่มครัวเรือนที่ยากจนกลุ่มและเปราะบางมีความเสี่ยงจะกลายเป็นครัวเรือนยากจนซึ่งต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน กลายเป็นกลุ่มที่ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิทั้งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาด รวมถึงเกษตรกรบางส่วนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

- แอปพลิเคชันเป๋าตังใช้งานไม่ได้เนื่องจากผู้ใช้บริการพร้อมกันจำนวนมาก ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ ส่วนประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไปแออัดที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิทำให้เกิดความเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้น

           - การชดเชยเงินเยียวยาน้อยเกินไปไม่เพียงพอสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบหนักจากโควิด-19 โดยเฉพาะกิจการร้านค้าที่รัฐบาลสั่งปิดทำให้ขาดรายได้ รวมถึงแรงงานพื้นที่ฐานที่ตกงานและการหางานใหม่เป็นเรื่องยาก โครงการนี้จึงไม่มีประสิทธิผลในการฟื้นฟูสถานการณ์ที่รุนแรง

            การเยียวยาโครงการ เราชนะ มีจุดบกพร่องที่ต้องนำไปขบคิดแก้ไข หากการคัดกรองมีความรอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้น เจาะจงเยียวยาคนที่มีความเดือดร้อนจริงอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน รวมถึงเพิ่มเงินให้เพียงพอกับการใช้ชีวิตประจำวันและเพิ่มระยะเวลาในการเยียวยานานขึ้น จะบรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนได้ตรงจุดและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา

 

ที่มาข้อมูล

https://www.sdgmove.com/2021/03/03/insights-wewin-campaign/

https://voicetv.co.th/read/9gAw8rOKB

https://www.thairath.co.th/business/economics/2017181

https://siamrath.co.th/n/215493

เราชนะ

 


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

 • บทความล่าสุด
 • 8 เทรนด์การตลาดออนไลน์ปี 2023
  8 เทรนด์การตลาดออนไลน์ปี 2023  123
   ระวัง AI แย่งงานเขียนบทความออนไลน์
  ระวัง AI แย่งงานเขียนบทความออนไลน์  146
  โรคซึมเศร้า ปัญหาสุขภาพใกล้ตัว
  โรคซึมเศร้า ปัญหาสุขภาพใกล้ตัว  138
  5 เทคนิคการขายออนไลน์ให้เปรี้ยง มีดังนี้
  5 เทคนิคการขายออนไลน์ให้เปรี้ยง มีดังนี้  151
  4 เคล็ดลับการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่อย่างไรให้แฮปปี้
  4 เคล็ดลับการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่อย่างไรให้แฮปปี้  136
 • อื่นๆ ที่น่าสนใจ