Bitkub
Satang
Ledger

ผู้สนับสนุน

SGS (Secondary Grading System) ระบบประเมินผลการเรียนใหม่ ที่นักเรียนและผู้ปกครอง

ผู้สนับสนุน


ที่มารูปภาพ : https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94-ereader-%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%95-%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-ebook-1867751/

SGS (Secondary Grading System) คือ ระบบที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่ของโรงเรียนมัธยมในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นการบันทึกและประเมินผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อยกระดับการวัดผลและการเรียนให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียนสามารถที่จะตรวจสอบผลการเรียนด้วยตนเองได้ ระบบดังกล่าวมีช่องทางในการใช้งาน 2 ช่องทางได้แก่

-          ช่องทางเว็บไซต์

https://sgs.bopp-obec.info

 

-          ช่องทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน SGS For Students นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ใน play store และ app store)

ตัวโปรแกรมมีการนำเข้าข้อมูลจาก Data Management Center (DMC) ที่ได้จัดเก็บจากแต่ละโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดอยู่ โดยครูผู้สอนจะเป็นคนบันทึกผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนลงไปในระบบไม่ว่าจะเป็น

-          คะแนนเก็บก่อนกลางภาค

-          คะแนนกลางภาค

-          คะแนนเก็บหลังกลางภาค

-          คะแนนปลายภาค

จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลและประเมินผลข้อมูลให้นักเรียนเข้าตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้

วัตถุประสงค์ของการนำระบบ SGS (Secondary Grading System) มาใช้ในระบบการศึกษาของนักเรียนมัธยมในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ) เพื่อวัดผลการเรียนของนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ รวมถึงการรายงานผลการเรียนในรูปแบบออนไลน์และเรียลไทม์ ทำให้ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ทุกที่ทุกเวลาและรวดเร็วมากที่สุด ระบบดังกล่าวยังสามารถช่วยในการประเมินผลการเรียน การสอนและสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของการศึกษาได้ เช่น หากผลการเรียนของนักเรียนมีแนวโน้มที่จะแย่ลงสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนหรือการวัดผลใหม่ได้ในภาคการศึกษาถัดไปหรือเพิ่มเติมการเรียนรู้ให้ภาควิชานั้น ๆ

คะแนนวัดผลจากระบบ SGS (Secondary Grading System) เมื่อสิ้นปีการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมการศึกษาตอนปลาย ยังสามารถนำมาประเมินผลการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนได้อีกด้วย เพราะในปัจจุบันการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของแต่ละแห่งจะใช้เกรดหรือผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาช่วยในการพิจารณาและศึกษาต่อ

นักเรียนและผู้ปกครองรู้ทัน SGS ดีอย่างไร

ด้วยระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ใช้ในการประเมินผลนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั่วทั้งประเทศ จึงทำให้หลักสูตรการเรียน การสอนเป็นหลักสูตรเดียวกัน ดังนั้นการประเมินผลจึงเป็นการประเมินผลภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ปกครองสามารถที่จะตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนได้ตลอดเวลา เพื่อที่จะได้ทราบและติดตามผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างสม่ำเสมอและช่วยนักเรียนในการวางแผนศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนออกมาต่ำหรือช่วยในการวางแผนการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในอนาคตได้

ปัจจุบันระบบ SGS มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบมีความเสถียรภาพ รองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการนำข้อมูลที่ได้รับนำมาปรับปรุง แก้ไข หลักสูตร การเรียนการสอนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไทยให้มีความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและยกระดับการศึกษาไทยให้เทียบเท่านานาชาติได้

ที่มาของข้อมูล

-          http://58207327administrationtheory.blogspot.com/2016/10/sgs.html

-          https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx

-          http://www.cpn2.go.th/dmc/


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

 • บทความล่าสุด
 • เขียนบทความลงเว็บ
  เขียนบทความลงเว็บ  7
  5 เว็บไซต์สุดเก๋ ลอยกระทงออนไลน์ ที่ไม่ควรพลาด
  5 เว็บไซต์สุดเก๋ ลอยกระทงออนไลน์ ที่ไม่ควรพลาด  278
  ไขปริศนา กระเช้าสีดา ชื่อต้นไม้ที่มีอยู่จริงเกี่ยวอะไรกับละครช่องดัง
  ไขปริศนา กระเช้าสีดา ชื่อต้นไม้ที่มีอยู่จริงเกี่ยวอะไรกับละครช่องดัง  313
  SGS (Secondary Grading System) ระบบประเมินผลการเรียนใหม่ ที่นักเรียนและผู้ปกครอง
  SGS (Secondary Grading System) ระบบประเมินผลการเรียนใหม่ ที่นักเรียนและผู้ปกครอง  523
  รู้หรือไม่ทำไม Popcat กลายเป็นกระแสดังระบบโลก
  รู้หรือไม่ทำไม Popcat กลายเป็นกระแสดังระบบโลก  373
 • อื่นๆ ที่น่าสนใจ