bitkub
เว็บสำเร็จรูป

ผู้สนับสนุน

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายเว็บสำเร็จรูป

ผู้สนับสนุน


 ธุรกิจ เว็บไซต์สำเร็จรูป ยังเปิดกว้างสำหรับผู้สนใจทุกคน เพราะเว็บไซต์ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เว็บไซต์คือเครื่องมือสำคัญในการนำเสนอข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมายได้ทั่วโลกตลอดเวลาทุกวัน และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องการความน่าเชื่อถือ


ตัวแทนจำหน่ายเว็บสำเร็จรูป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำเว็บ, ไม่จำเป็นต้องมีเทคนิคใดๆ ในการเขียนเว็บ...  ตัวแทนจำหน่ายมีหน้าที่เพียงแค่นำเสนอข้อมูลไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งทางตรง, ทางอ้อม, ด้วยระบบออนไลน์ และ ระบบออฟไลน์ ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคน โดยใช้เครื่องมือที่ทางบริษัทฯ เตรียมไว้ให้พร้อมคำแนะนำ

ผลตอบแทนที่จะได้รับ
รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่น สูงสุด 45% ของราคาขาย ไม่นับรวมรางวัลพิเศษต่างๆ ที่ทางบริษัทจัดให้ เมื่อทำยอดได้ตามเป้า ในแต่ละไตรมาส

ที่มาของรายได้
- รายได้จากยอดขายส่วนตัว 35%
- รายได้จากเครือข่ายรอบตัว 10% 
- รางวัลพิเศษแต่ละไตรมาส เมือทำยอดได้เป้าตามที่บริษัทฯ กำหนด 

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อผ่านการพิจารณา
เมื่อผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ตัวแทนจำหน่ายเว็บสำเร็จรูป ท่านจะได้รับเว็บไซต์ เป็นหน้าเว็บของท่านโดยเฉพาะ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาด พร้อมระบบการจัดการ ที่เพรียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ เตรียมไว้ให้ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องคิดเองให้เสียเวลา ทางบริษัทฯ เตรียมไว้ให้หมดทุกอย่าง ท่านมีหน้าที่เพียง นำเสนอข้อมูล ซึ่งบริษัทมีคำแนะนำวิธีการให้เสร็จสรรพ

ระบบสถิติ และการตรวจสอบรายได้
ตัวแทนจำหน่าย สามารถตรวจสอบรายได้, รายการลูกค้า, จำนวนเครือข่าย, สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ตัวเอง, สถิติการเข้าชมผลิตภัณฑ์แต่ละตัว ระบบแสดงข้อมูลอย่างละเอียดในรูแบบ Graphic และ รายการข้อมูล 

เงือนไขการรับสมัคร
- จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้น
- จะต้องมี LINE ID เป็นของตนเอง

สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกที่นี่

  


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

  • อื่นๆ ที่น่าสนใจ