เอ็ทน่า ประกันสุขภาพอันดับ 1
Mycashback ช้อปออนไลน์ให้เงินคืนเร็วที่สุดในโลก
Mycashback ช้อปออนไลน์ให้เงินคืนเร็วที่สุดในโลก
Shopback
เว็บสำเร็จรูป

ผู้สนับสนุน

อินฟอร์มามาร์เก็ตส์ จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 (ASE2020)

ผู้สนับสนุน


อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชนเดินหน้าจัดงานASEAN Sustainable Energy Week 2020 (ASE2020)งานแสดงนวัตกรรมพลังงานครบวงจร ชูไฮไลท์ไฮบริดเอ็กซ์ซิบิชั่นตอบโจทย์งานแสดงสินค้ายุคนิวนอร์มัลเน้นความปลอดภัย มั่นใจประเทศไทยมีศักยภาพพร้อมเป็นศูนย์กลางจัดงานแสดงระดับภูมิภาคดีเดย์เปิดงานแน่นอนระหว่างวันที่23-26กันยายนนี้ ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงานASEAN Sustainable Energy Week 2020ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (JGSEE)และภาคเอกชน จัดงานASEAN Sustainable Energy Week 2020งานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ทันสมัยที่สุด ที่สามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุมในทุกมิติโดยปีนี้อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ปรับโฉมรูปแบบการจัดงานให้รับกับชีวิตวิถีใหม่(นิวนอร์มัล) แบบ ไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition)หรือการจัดแสดงแบบครบองค์รวมเป็นการจัดงานที่ผสมผสาน โดยรวมการจัดงานแสดงสินค้าแบบทั่วไป (Physical Exhibition) ประกอบด้วยพันธมิตรธุรกิจชั้นนำด้านพลังงานมาร่วมจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอย่างครบวงจรและการจัดแสดงงานแบบเสมือนจริง (Virtual Exhibition) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไทย สามารถเข้าชมงานออนไลน์ได้อย่างสะดวกตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้งสี่วัน ระหว่าง23-26 กันยายนนี้


รศ. ดร. สุนีรัตน์ ฟูกุดะ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นจะส่งผลถึงภาพรวมทุกอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานด้วยเช่นกัน แต่ด้วยสถานการณ์ภายในประเทศเริ่มผ่อนคลายลง อุตสาหกรรมหลายประเภทเริ่มกลับมาดำเนินงานอีกครั้ง พลังงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงเริ่มกลับมามีบทบาทสำคัญ  JGSEE ได้มีความร่วมมือกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ในการจัดงานประชุมนานาชาติด้านพลังงาน Renewable Energy Asia ภายใต้งาน ASEAN Sustainable Energy Weekทุกปีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 15 ปี และในปีนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งของความร่วมมือกับทางอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ในการจัดงาน Renewable Energy Asia 2020 ภายใต้ theme “Sustainable Energy Solutions for Smart Cities” ในวันที่ 23กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ด้วยจุดมุ่งหมายในการผลักดันองค์ความรู้และสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านพลังงานทั้งในประเทศและภูมิภาค ASEAN ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน


ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมกิตติมศักดิ์สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติกล่าวว่าจากเทรนของชีวิตวิถีใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ได้ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวต่อการปรับเปลี่ยนสู่การใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด และใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดมลภาวะ การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์เข้าสู่การผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งของเทรนด้านอุตสาหกรรมที่ทางภาครัฐและอุตสาหกรรมไทยได้ให้ความสนใจและความสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐมีนโยบายการส่งเสริมเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้ามาโดยตลอด ทั้งนโยบายการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทย รวมถึงประกาศเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดภายในปี 2030 ซึ่งถือว่าเป็นการผลักดันที่ชัดเจน โดยเชื่อว่าในปี 2025-2030 จะเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมและธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเติบโต


การจัดงานของทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับงาน ASE 2020 ในปีนี้ จะมีการจัดงานประชุมนานาชาติ International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition หรือ iEVTech2020 ขึ้น โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งมีวิทยากรจากหลายภาคส่วนที่จะมาให้ความรู้และทิศทางความเป็นไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศระหว่างและหลังสถานการณ์ COVID


นายสรรชาย  นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์เปิดเผยว่าอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับเจรจาธุรกิจ ระดับนานาชาติกว่า 550 งานทั่วโลก  และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน มีความพร้อมที่จะจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 16 โดยครั้งนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ ไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) หรือการจัดแสดงแบบครบองค์รวม โดยทางอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์เปิดแพลตฟอร์มใหม่ คือการจัดแสดงงานแสดงสินค้าแบบเสมือนจริง (Virtual Exhibition) เน้นรูปแบบการจัดงานที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไทย สามารถเข้าชมงานออนไลน์ได้ตลอดระยะเวลาการจัดงานผสมผสานเข้ากับรูปแบบการจัดงานแสดงแบบทั่วไปร่วมด้วยพันธมิตรธุรกิจชั้นนำด้านพลังงานอย่างครบวงจร และในปีนี้ยังได้มีการวางมาตรฐานการจัดงานต่างจากทุกปี ตามมาตรการเฝ้าระวังและติดตามการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้จัดงานแสดงและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญ จึงมีความมั่นใจที่จะเพิ่มวันจัดงานเป็น 4 วันเต็มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีความสะดวกและเวลามากยิ่งขึ้นในการเจรจาธุรกิจในกรอบเวลาใหม่คือ 23-26กันยายน นี้ จะเป็นเวลาที่มีความเหมาะสมกับการจัดงานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่ครบวงจรที่สุดของภูมิภาค


งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020ที่จะมีขึ้นในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์”ENERGY SOLUTIONS FOR SMART CITIESโดยมีการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงานอย่างครบครัน และปีนี้จัดงานร่วมกับ งานElectric Vehicle Asia งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ระบบจัดการแบตเตอรี่ อุปกรณ์ตรวจตราและควบคุมสถานีชาร์จประจุไฟฟ้า โดยจะแสดงแหล่งพลังงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดพร้อมกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่า1,000 แบรนด์ชั้นนำของโลก ตัวอย่างเช่น เดลต้าอีเลคโทรนิคส์,โซลาร์พีพีเอ็ม,พรีเมียร์โพรดักส์,โซโลมอนเทคโนโลยีประเทศไทยรวมถึงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)และ FIMERและจากความสำเร็จของการจัดสัมมนาทางออนไลน์(Webinar)เพื่อเตรียมรับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 ทั้ง 3 ซีรีส์ เราได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมในทุกครั้ง โดยงานที่จะเกิดขึ้นเราเชื่อว่าจะผู้ร่วมฟังสัมมนาออนไลน์และในงานรวมกันกว่า 5,000 รายคาดการณ์ว่างาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 ราย นายสรรชาย กล่าวทิ้งท้าย


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 (ASE2020)งานแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในอาเซียน จัดพร้อมกับงานINTERMACH 2020และ SUBCON Thailand 2020งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเซียนกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : www.asew-expo.com

 

                                      ******************************************


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • “พรีไซซ” มอบน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนศูนย์บริการประชาชน 7 วัน อันตรายช่วงปีใหม่
  “พรีไซซ” มอบน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนศูนย์บริการประชาชน 7 วัน อันตรายช่วงปีใหม่  37
  สูตรลับการทำ Affiliate เงินล้าน
  สูตรลับการทำ Affiliate เงินล้าน  43
  “พรีไซซ” ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดกิจกรรม PRECISE SHE WEEK 2nd 2020
  “พรีไซซ” ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดกิจกรรม PRECISE SHE WEEK 2nd 2020  109
  “พรีไซซ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม SMART CITY อย่างยั่งยืน”
  “พรีไซซ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม SMART CITY อย่างยั่งยืน”  95
  “พรีไซซ” เพิ่มกำลังการผลิต ติดตั้งโรบอทเสริมแกร่ง ก้าวสู่ Factory 4.0
  “พรีไซซ” เพิ่มกำลังการผลิต ติดตั้งโรบอทเสริมแกร่ง ก้าวสู่ Factory 4.0  101
 • อื่นๆ ที่น่าสนใจ